Coro y orquesta

Aleluia (de El Mesías) ..........................................G.F. Händel
Amén (de El Mesías) ............................................G.F. Händel
Ave verum corpus ..............................................W.A. Mozart
Cantata La profil' de viaj spuroj ...............................P. Vilarroig
Carmina Burana ......................................................C. Orff
Coral de la Cantata 147 ...........................................J.S. Bach
Gloria ...............................................................A. Vivaldi
Stabat Mater .......................................................A. Dvořák